Vendim për shpalljen e konkursit për pranimin e 5 (pesë) punonjësve personel akademik me kohë të pjesshme në Fakultetin e Shkencave të Lëvizjes

Vendim për shpalljen e konkursit për pranimin e 5 (pesë) punonjësve personel akademik me kohë të pjesshme “Lektor” dhe “Asistent Lektor” në Fakultetin e Shkencave të Lëvizjes pranë Universitetit të Sporteve të Tiranës. Për më tepër klikoni këtu .