Updates
  • Njoftim për studentët fitues në ciklin e dytë “Master i Shkencave” në Mësuesi në Edukim Fizik dhe Shëndetësor”

  • Afishohet Orari Mësimor, viti akademik 2023-2024:

  • Afishohen datat e provimeve të sezonit të vjeshtës për të gjitha ciklet e studimit në Fakultetin e Shkencave të Lëvizjes, për vitin akademik 2022-2023.

  • Sezoni i Dimrit 2022-2023

Mirë se vini në Fakultetin e Shkencave të Lëvizjes

Prezantim FSHL

Kliko këtu për të parë
prezantimin e Fakultetit të Shkencave të Lëvizjes

Kliko këtu për më shumë

Portali i Universitetit të Sporteve të Tiranës - ALUMNI u jep mundësi studentëve dhe ish-studentëve për të zhvilluar me sukses, vlerësuar dhe filluar planifikimin e karrierës dhe zhvillim profesional brenda një mjedisi pune që ndryshon vazhdimisht.