Updates
  • Listat e kandidatëve konkurues në Fakultetin e Shkencave të Lëvizjes të ndara sipas datave

  • LISTA E APLIKANTËVE PËR KONKURIM NË FAKULTETIN E SHKENCAVE TË LËVIZJES PËR VITIN AKADEMIK 2018-2019

  • Thirrje për pedagog të jashtëm për Vitin Akademik 2017 – 2018

  • Thirrje për lëvizje të brëndshme paralele të një personeli akademik

Mirë se vini në Fakultetin e Shkencave të Lëvizjes

Prezantim FSHL

Kliko këtu për të parë
prezantimin e Fakultetit të Shkencave të Lëvizjes

Kliko këtu për më shumë

Portali i Universitetit të Sporteve të Tiranës - ALUMNI u jep mundësi studentëve dhe ish-studentëve për të zhvilluar me sukses, vlerësuar dhe filluar planifikimin e karrierës dhe zhvillim profesional brenda një mjedisi pune që ndryshon vazhdimisht.