Updates
  • Listat e kandidatëve që do të konkurojnë në Fakultetin e Shkencave të Lëvizjes (15-18/08/2017)

  • Njoftim mbi regjistrimin dhe konkursin në Fakultetin e Shkencave të Lëvizjes (FSHL)

  • NJOFTIM mbi kursin e notit

  • NJOFTIM mbi kursin e notit

Mirë se vini në Fakultetin e Shkencave të Lëvizjes

Prezantim FSHL

Kliko këtu për të parë
prezantimin e Fakultetit të Shkencave të Lëvizjes

Kliko këtu për më shumë

Portali i Universitetit të Sporteve të Tiranës - ALUMNI u jep mundësi studentëve dhe ish-studentëve për të zhvilluar me sukses, vlerësuar dhe filluar planifikimin e karrierës dhe zhvillim profesional brenda një mjedisi pune që ndryshon vazhdimisht.