Updates
  • Listat e aplikantëve për transferim studimesh në ciklin bachelor Viti Akademik 2020-2021

  • Listat e kandidatëve konkurues për Vitin Akademik 2020-2021 në Fakultetin e Shkencave të Lëvizjes të ndara sipas datave

  • Hapet Thirrja për 1 Bursë për Stafin Akademik në Programin Erasmus + në Universitetin e Edukimit Fizik, Budapest-Hungari

  • THIRRJE PËR PEDAGOG TË JASHTËM NË FAKULTETIN E SHKENCAVE TË LËVIZJES PËR VITIN AKADEMIK 2019 – 2020

Mirë se vini në Fakultetin e Shkencave të Lëvizjes

Prezantim FSHL

Kliko këtu për të parë
prezantimin e Fakultetit të Shkencave të Lëvizjes

Kliko këtu për më shumë

Portali i Universitetit të Sporteve të Tiranës - ALUMNI u jep mundësi studentëve dhe ish-studentëve për të zhvilluar me sukses, vlerësuar dhe filluar planifikimin e karrierës dhe zhvillim profesional brenda një mjedisi pune që ndryshon vazhdimisht.