Updates
  • Sezoni i Dimrit 2022-2023

  • Pyetësorë për vlerësimin e lëndëve/moduleve të semestrit të parë

  • Vendim për shpalljen e konkursit për pranimin e 5 (pesë) punonjësve personel akademik me kohë të pjesshme në Fakultetin e Shkencave të Lëvizjes

  • Renditja e kandidatëve në Universitetin e Sporteve të Tiranës për Vitin Akademik 2021-2022

Mirë se vini në Fakultetin e Shkencave të Lëvizjes

Prezantim FSHL

Kliko këtu për të parë
prezantimin e Fakultetit të Shkencave të Lëvizjes

Kliko këtu për më shumë

Portali i Universitetit të Sporteve të Tiranës - ALUMNI u jep mundësi studentëve dhe ish-studentëve për të zhvilluar me sukses, vlerësuar dhe filluar planifikimin e karrierës dhe zhvillim profesional brenda një mjedisi pune që ndryshon vazhdimisht.