Updates
  • Renditja e kandidatëve në Universitetin e Sporteve të Tiranës për Vitin Akademik 2021-2022

  • Listat e kandidatëve konkurues për Vitin Akademik 2021-2022 në Fakultetin e Shkencave të Lëvizjes të ndara në ditë dhe orë

  • Zhvillimi i provimeve të semestrit të parë në Fakultetin e Shkencave të Lëvizjes për Vitin Akademik 2020 – 2021

  • Thirrje për pedagog të jashtëm në Fakultetin e Shkencave të Lëvizjes për Vitin Akademik 2020 – 2021

Mirë se vini në Fakultetin e Shkencave të Lëvizjes

Prezantim FSHL

Kliko këtu për të parë
prezantimin e Fakultetit të Shkencave të Lëvizjes

Kliko këtu për më shumë

Portali i Universitetit të Sporteve të Tiranës - ALUMNI u jep mundësi studentëve dhe ish-studentëve për të zhvilluar me sukses, vlerësuar dhe filluar planifikimin e karrierës dhe zhvillim profesional brenda një mjedisi pune që ndryshon vazhdimisht.