Updates
  • Thirrje për pedagog të jashtëm për Vitin Akademik 2017 – 2018

  • Vendim mbi kriteret e pranimit për program të dytë në ciklin e parë të studimeve

  • Vendim mbi kriteret e pranimit në ciklin e dytë të studimeve

  • Renditja e kandidatëve në Fakultetin e Shkencave të Lëvizjes për Vitin Akademik 2017-2018.

Mirë se vini në Fakultetin e Shkencave të Lëvizjes

Prezantim FSHL

Kliko këtu për të parë
prezantimin e Fakultetit të Shkencave të Lëvizjes

Kliko këtu për më shumë

Portali i Universitetit të Sporteve të Tiranës - ALUMNI u jep mundësi studentëve dhe ish-studentëve për të zhvilluar me sukses, vlerësuar dhe filluar planifikimin e karrierës dhe zhvillim profesional brenda një mjedisi pune që ndryshon vazhdimisht.