Vendim mbi kriteret e pranimit për program të dytë në ciklin e parë të studimeve

Vendim mbi kriteret e pranimit për program të dytë, në ciklin e parë të studimeve për Vitin Akademik 2017-2018. Për më shumë klikoni këtu .