Vendim mbi kriteret e pranimit në ciklin e dytë të studimeve

Vendimi mbi kriteret e pranimit në ciklin e dytë të studimeve. Për më shumë klikoni këtu .