Thirrje për pedagog të jashtëm në Fakultetin e Shkencave të Lëvizjes për Vitin Akademik 2018 – 2019

Mbështetur në Vendimin e Rektoratit Nr. 228 datë 04.12.2018 “Për pranimin e personelit akademik me kohë të pjesshme për Vitin Akademik 2018 – 2019 në Fakultetin e Shkencave të Lëvizjes”, njoftohen të gjithë kandidatët e interesuar që duan të aplikojnë për personel akademik me kohë të pjesshme (pedagog të jashtëm),për lëndën “Ski” në Departamentin e Sportit, Fakulteti i Shkencave të Lëvizjes, që duke filluar nga data 04.12.2018 deri më 10.12.2018, duhet të dërgojnë më anë të shërbimit postar në Protokollin e Universitetit të Sporteve të Tiranës dokumentacionin përkatës. Për më shumë klikoni këtu .