Renditja e kandidatëve në Fakultetin e Shkencave të Lëvizjes për Vitin Akademik 2019-2020

Renditja e kandidatëve në Fakultetin e Shkencave të Lëvizjes për Vitin Akademik 2019-2020