Listat e kandidatëve konkurues për Vitin Akademik 2021-2022 në Fakultetin e Shkencave të Lëvizjes të ndara në ditë dhe orë

Listat e kandidatëve konkurues për Vitin Akademik 2021-2022 në Fakultetin e Shkencave të Lëvizjes të ndara në ditë dhe orë:

  • Data 20.08.2021  (Femra Nr. 1 – Nr. 78 )
  • Data 21.08.2021  (Djem Nr. 1  – Nr. 90)
  • Data 22.08.2021  (Djem Nr. 1 – Nr. 65 )
  • Data 23.08.2021  (Djem Nr. 1 – Nr. 30 ) (Femra Nr. 1 – Nr. 3 )