Listat e kandidatëve konkurues për Vitin Akademik 2020-2021 në Fakultetin e Shkencave të Lëvizjes të ndara sipas datave

Listat e kandidatëve konkurues për Vitin Akademik 2020-2021 në Fakultetin e Shkencave të Lëvizjes të ndara sipas datave:

  • Data 24.08.2020 (Femra Nr. 1 – Nr. 78)
  • Data 25.08.2020 (Djem Nr. 1 – Nr. 90)
  • Data 26.08.2020 (Djem Nr. 1 – Nr. 90)
  • Data 27.08.2020 (Djem Nr. 1 – Nr. 78)