Listat e kandidatëve konkurues për Vitin Akademik 2019-2020 në Fakultetin e Shkencave të Lëvizjes të ndara sipas datave

Listat e kandidatëve konkurues për Vitin Akademik 2019-2020 në Fakultetin e Shkencave të Lëvizjes të ndara sipas datave:

  • Data 19.08.2019  (Femra Nr. 1 – Nr. 90)
  • Data 20.08.2019  (Djem Nr. 1 – Nr. 105)
  • Data 21.08.2019  (Djem Nr. 1 – Nr. 80)