Listat e fituesve në programet e ciklit të dytë të studimeve në Fakultetin e Shkencave të Lëvizjes , Viti Akademik 2018 – 2019.

Listat e fituesve në programet e ciklit të dytë të studimeve në Fakultetin e Shkencave të Lëvizjes , Viti Akademik 2018 – 2019: