Thirrje për pedagog të jashtëm në Fakultetin e Shkencave të Lëvizjes për Vitin Akademik 2018 – 2019

Mbështetur në Vendimin e Rektoratit Nr. 183 datë 12.10.2018 “Për pranimin e 2(dy) punonjësve si personel akademik me kohë të pjesshme për Vitin Akademik 2018 – 2019 në Fakultetin e Shkencave të Lëvizjes”, njoftohen të gjithë kandidatët e interesuar që duan të aplikojnë për personel akademik me kohë të pjesshme (pedagog të jashtëm), që duke filluar nga data 12.10.2018 deri më 18.10.2018, duhet të dërgojnë më anë të shërbimit postar në Protokollin e Universitetit të Sporteve të Tiranës dokumentacionin përkatës. Për më shumë klikoni këtu .