Renditja e kandidatëve në Fakultetin e Shkencave të Lëvizjes për Vitin Akademik 2018-2019

Renditja e kandidatëve në Fakultetin e Shkencave të Lëvizjes për Vitin Akademik 2018-2019