Thirrje për lëvizje të brëndshme paralele të një personeli akademik

Mbështetur në Vendimin e Rektoratit me Nr.100, dt.06.06.2018  “Mbi shpalljen e kritereve për lëvizjet e brëndshme paralele të një personeli akademik (Lektor), pranë Fakultetit të Shkencave të Lëvizjes”, njoftohen të gjithë kandidatët e interesuar që duan të aplikojnë për personel akademik (Lektor) ,(Lëvizje paralele),  pranë Departamentit të Sportit,  Fakulteti i Shkencave te Lëvizjes, në lëndën Basketboll , se duke filluar nga data 06.06.2018 deri më 11.06.2018 ora 1400 duhet të dërgojnë pranë Protokollit të Universitetit të Sporteve të Tiranës dokumentacionin përkatës. Për më shumë klikoni këtu .