Njoftim për studentët fitues në ciklin e dytë “Master i Shkencave” në Mësuesi në Edukim Fizik dhe Shëndetësor”

Njoftim për studentët fitues në ciklin e dytë “Master i Shkencave” në Mësuesi në Edukim Fizik dhe Shëndetësor”.

Si dhe bashkëngjitur gjeni listat e lista e kandidatëve fitues për programin e ciklit të dytë të studimit “Master i Shkencave” në Mësuesi në Edukim Fizik dhe Shëndetësor” në Fakultetin e Shkencave të Lëvizjes për vitin akademik 2023-2024. Për më tepër klikoni këtu .

Blog Attachment