Njoftim mbi regjistrimin dhe konkursin në Fakultetin e Shkencave të Lëvizjes (FSHL)

fshl2

Datat e regjistrimit të aplikantëve për konkursin e pranimeve në Fakultetin e Shkencave të Lëvizjes (FSHL) për Vitin Akademik 2017-2018 janë 9-13 gusht 2017. Në datën 14 gusht 2017 do të bëhet shpallja e listave të aplikantëve të regjistruar. Datat e konkursit praktik në Fakultetin e Shkencave të Lëvizjes (FSHL) janë 15-19 gusht 2017. Dokumentat që duhet të dorëzojë kandidati në Degën e Informacionit Studentor dhe Regjistrimive, UST janë:

Blog Attachment