LISTA E APLIKANTËVE PËR KONKURIM NË FAKULTETIN E SHKENCAVE TË LËVIZJES PËR VITIN AKADEMIK 2018-2019

Më poshtë është lista e aplikantëve për konkurim në Fakultetin e Shkencave të Lëvizjes për Vitin Akademik 2018-2019: