Afishohet Orari Mësimor, viti akademik 2023-2024:

Afishohet Orari Mësimor, viti akademik 2023-2024:

Bachelor në Shkencat e Lëvizjes – Viti 1, për më tepër  klikoni këtu 
Bachelor në Shkencat e Lëvizjes – Viti 2, për më tepër  klikoni këtu 
Bachelor në Shkencat e Lëvizjes – Viti 3, për më tepër  klikoni këtu 

Master Shkencor në Shkencat Sportive – Viti 2, për më tepër  klikoni këtu 

Master Shkencor në Mësuesi në Edukim Fizik dhe Shëndetësor – Viti 2, për më tepër klikoni këtu 

Blog Attachment