Updates
  • THIRRJE PËR PEDAGOG TË JASHTËM NË FAKULTETIN E SHKENCAVE TË LËVIZJES PËR VITIN AKADEMIK 2019 – 2020

  • NJOFTIM PËR PROCEDURAT E APLIKIMIT DHE REGJISTRIMIT TË KANDIDATËVE QË APLIKOJNË NË PROGRAMET E STUDIMIT TË CIKLIT TË DYTË “MASTER PROFESIONAL” DHE “MASTER SHKENCOR” NË FSHL, PËR VITIN AKADEMIK 2019 – 2020

  • Renditja e kandidatëve në Fakultetin e Shkencave të Lëvizjes për Vitin Akademik 2019-2020

  • Listat e kandidatëve konkurues për Vitin Akademik 2019-2020 në Fakultetin e Shkencave të Lëvizjes të ndara sipas datave

Mirë se vini në Fakultetin e Shkencave të Lëvizjes

Prezantim FSHL

Kliko këtu për të parë
prezantimin e Fakultetit të Shkencave të Lëvizjes

Kliko këtu për më shumë

Portali i Universitetit të Sporteve të Tiranës - ALUMNI u jep mundësi studentëve dhe ish-studentëve për të zhvilluar me sukses, vlerësuar dhe filluar planifikimin e karrierës dhe zhvillim profesional brenda një mjedisi pune që ndryshon vazhdimisht.